5-Things-That-Don-t-Stay-With-the-House-57a644d45f9b58974a3ce3d0

Со пронаоѓањето на вистинската рамнотежа на функсионалноста и декоративноста на малите станови, креираме конфортен простор/ дом. Оворениот концепт на станот со внимателно разграничување на оделните простории треба да имат цел, да се употребуваат мултифункционални мебели и да се преиспитуваат неискористените простории. Искористете вертикални елементи за складирање на ствари под еден оргинизативен систем, што самите ќе го креирате.

Одлучете се за светли бои за вашите внатерешни ѕидови , и оставајте да доминира текстурата и бојата на вашиот мебле и декоративните елементи.

Leave a Comment

Your email address will not be published.