pic2.jpg

За да биде вашиот мал стан поголе и удобен, фокусирајте повеќе на мултифункционалноста на просторот. Дневната соба лесно може да се претвори во спална соба со употребување на двојен мебел, кујната и трепезаријата нека создават еден простор, а спланата соба нека ви служи и за работна соба. Унифициратјего просторот со светли боји на ѕидови, мебле, и слични текстури на употребните материали. Добивајте доминациа во просторот со поставување на дрвени минималистички едкоративни елементи.

Leave a Comment

Your email address will not be published.