Нашата компанија

ЗА НАС

Play Video

ФИНЕ“ ДОО e инвеститор на станбено деловниот комплкс „ КОСМОС“ Основано во 2003 година и се занимава со изградба на станбени и нестанбени згради. Изминатите 16 години се занимава со проектирање и изградба на станбени и деловни објекти и располага со сопствен капитал од недвижен имот во површина од околу 60.000 м².

ФИНЕ со изградбата на своите објекти има за цел да обезбеди квалитетни градби кои се разликуваат од останатите на пазарот, задоволувајќи ги европските и меѓународните стандарди. Со изградба на станбено деловниот комплекс КОСМОС, ФИНЕ нуди еден поинаков начин на домување кој е препознатлив за модерно и елитно живеење и модерен деловен простор за водење на Вашиот Бизнис .

Кои услуги ги нуди ФИНЕ

ПРОЕКТИРАЊЕ

Изработка на проектна документација со сите фази и водење на постапка за добивање на одобрение за градба за сите типови на деловни и станбени објекти.

МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Современа градежна механизација и опрема со сопствен тим за работа.

ИЗВЕДУВАЊЕ

Изведба на градежни објекти по систем на градење за сите типови на проекти со сопствени човечки ресурси и градежна механизација и опрема.

ТИМ на ТД ФИНЕ СКОПЈЕ ДОО

Фијат Цаноски

Основач и Сопственик на ТД ФИНЕ Скопје ДОО

Ардијан Амзоски

Генерален менаџер

Суада И. Јашароска

Адвокат

Сара Рамаданова

Архитект