Локација

Ул.Киро Глигоров бб, Гази Баба, Скопје

Контакт

Facebook Instagram

За нас

За нас

Fine Holding

ФИНЕ“ ДОО e инвеститор на станбено деловниот комплкс „КОСМОС“ Основано во 2003 година и се занимава со изградба на станбени и нестанбени згради. Изминатите 16 години се занимава со проектирање и изградба на станбени и деловни објекти и располага со сопствен капитал од недвижен имот во површина од околу 60.000 м².
ФИНЕ со изградбата на своите објекти има за цел да обезбеди квалитетни градби кои се разликуваат од останатите на пазарот, задоволувајќи ги европските и меѓународните стандарди. Со изградба на станбено деловниот комплекс КОСМОС, ФИНЕ нуди еден поинаков начин на домување кој е препознатлив за модерно и елитно живеење и модерен деловен простор за водење на Вашиот Бизнис .

За финансиски олеснувања и повеќе детали кои се однесуваат на станбено-деловниот комплекс ‘‘Космос‘‘, почитувани можете да се обратите на следниот контакт:
📞 +389 72 910 001 / +389 71 396 130

Нашата компанија

FINE HOLDING e инвеститор на станбено деловниот комплекс „FINE PREMIUM LIVING“, којшто е во фаза на изградба, а претходно го има изградено објектот на Американскиот универзитет на Европа - ФОН. Основан е во 2003 година и изминатите 18 години се занимава со проектирање и изградба на станбени и деловни објекти. Располага со сопствен капитал од недвижен имот во површина од околу 60.000 м². FINE HOLDING со изградбата на своите објекти има за цел да обезбеди квалитетни градби кои се разликуваат од останатите на пазарот, задоволувајќи ги европските и меѓународните стандарди. Со изградба на станбено деловниот комплекс „FINE PREMIUM LIVING“, компанијата нуди еден поинаков начин на домување кој е препознатлив за современо и елитно живеење, како и модерен деловен простор за водење на Вашиот Бизнис.

Нашата мисија и визија

Пазарот на недвижности во последниве години постојано се проширува, со што се зголемуваат и капацитетите за домување и деловен простор. Нашата мисија е да бидеме единствени во понудата на современ дом или работен простор, којшто во целост ќе ги задоволува потребите на граѓаните за функционирање во Скопје како метропола. Со следење на светските искуства, применуваме високи стандарди во градежништвото, со цел да обезбедиме квалитет, удобност, безбедност и комфор во домувањето. Домот претставува сериозна инвестиција, капитал со трајна вредност кој се пренесува на повеќе генерации. Па, затоа со нашата посветеност и професионалност, ние се грижиме да оставиме траен белег и да дадеме свој придонес во поставување на нови повиски стандарди во урбанизмот.

Станбен објект Космос