Локација

Ул.Киро Глигоров бб, Гази Баба, Скопје

Контакт

Facebook Instagram

Деловен простор

Деловен простор

Објектот „COSMOPOLITAN“ располага со деловен простор кој што може да послужи за различни намени, од деловни простории за бизнис корисници, до локали, простории за услужни дејности, забава итн. Малите комерцијални единици се наоѓаат на приземје и на мезанин. До нивото мезанин се пристапува преку надворешна променада која го обиколува објектот. Деловните простории се со различни димензии и се движат од 26m² до 109m². За повеќе информации можете да се обратите на следниот контакт: