ФИНЕ ДОО Скопје

ФИНЕ ДОО како компанија се појавува на Македонскиот пазар во 2003 година каде претежно се занимава со проектирање и изградба, продавање на станбени и изнајмување на деловни објекти, угостителство, и др.

ФИНЕ ДОО низ годините на своето постоење се докажуваше во изградбата на оразовни и деловни простории кои согласно својата дејнсост ги изнајмувше и сеуште ги изнајмува.

Воедно ФИНЕ ДОО започна со изградба на грандиозниот Станбено- деловен објект КОСМОС.

ФИНЕ ДОО е постојан раст и проширување на можностите за дополнителен развој во Република Северна Македонија.

За финансиски олеснувања и повеќе детали кои се однесуваат на станбено-деловниот комплекс „КОСМОС“ и FINE Business Center,
можете да се обратите на следниот контакт: