За повеќе информации обратете се на следниот број:

Деловен простор бр. 30

ПРИЗЕМЈЕ 45.81 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 28

  ПРИЗЕМЈЕ 45.62 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 27

  ПРИЗЕМЈЕ 38.57 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 26

  ПРИЗЕМЈЕ 45.62 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 25

  ПРИЗЕМЈЕ 38.56 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 24

  ПРИЗЕМЈЕ 46.51 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 23

  ПРИЗЕМЈЕ 46.51 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 22

  ПРИЗЕМЈЕ 49.5 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 20

  ПРИЗЕМЈЕ 97.26 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 19

  ПРИЗЕМЈЕ 54.3 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 17

  ПРИЗЕМЈЕ 49.6 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 15

  ПРИЗЕМЈЕ 32.03 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 14

  ПРИЗЕМЈЕ 88.22 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 13

  ПРИЗЕМЈЕ 32.03 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 11

  ПРИЗЕМЈЕ 86.98 m2

 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 10

  ПРИЗЕМЈЕ 25.79 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 9

  ПРИЗЕМЈЕ 96.69 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 6

  ПРИЗЕМЈЕ 39.59 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 5

  ПРИЗЕМЈЕ 45.88 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 4

  ПРИЗЕМЈЕ 39.57 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 3

  ПРИЗЕМЈЕ 45.9 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 2

  ПРИЗЕМЈЕ 49.94 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 74

  МЕЗАНИН 45.20 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 73

  МЕЗАНИН 43.38 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 72

  МЕЗАНИН 43.38 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 70

  МЕЗАНИН 45.81 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 69

  МЕЗАНИН 52.96 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 68

  МЕЗАНИН 45.84 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 66

  МЕЗАНИН 45.84 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 65

  МЕЗАНИН 45.82 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 64

  МЕЗАНИН 44.08 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 63

  МЕЗАНИН 44.08 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 62

  МЕЗАНИН 44.08 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 61

  МЕЗАНИН 49.24 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 60

  МЕЗАНИН 49.56 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 59

  МЕЗАНИН 109.1 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 58

  МЕЗАНИН 57.28 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 57

  МЕЗАНИН 49.04 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 55

  МЕЗАНИН 85.80 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 54

  МЕЗАНИН 55.34 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 53

  МЕЗАНИН 43.72 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 52

  МЕЗАНИН 55.32 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 50

  МЕЗАНИН 85.52 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 49

  МЕЗАНИН 52.14 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 48

  МЕЗАНИН 50.19 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 46

  МЕЗАНИН 95.5 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 38

  МЕЗАНИН 46.51 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 37

  МЕЗАНИН 52.78 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 36

  МЕЗАНИН 45.14 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 35

  МЕЗАНИН 45.15 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 34

  МЕЗАНИН 48.33 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 33

  МЕЗАНИН 48.33 m2
 • Космос деловни простори

 • Дознајте повеќе

  За финансиски олеснувања и повеќе детали кои се однесуваат на станбено-деловниот комплекс „КОСМОС“ и FINE Business Center,
  можете да се обратите на следниот контакт: