ФИНЕ БИЗНИС ЦЕНТАР

Современ комплекс - високоенергетски и еколошки одржлив објект. Со примена на современи материјали и соодветен дизајн, создаваме пријатен простор за вработените и посетителите.

Во делот на приземјето на објектот се наоѓа влезен хол со пулт за рецепција и обезбедување.

Фине бизнис центар располага со простор на 7 ката од вкупно 14.000 м2 од кои 2.000 м2 затворен паркинг простор и 3.000 м2 надворешен паркинг простор

Изнајмете деловен простор во Fine Business Center