Избери стан во „КОСМОС“

Надвор од градскиот метеж, а сепак до центарот на Скопје, комплексот „КОСМОС“ претставува урбано катче со целосна инфраструктура, модерно место кое ќе располага со супермаркети, градинки, продавници, простор за рекреација и уживање. Објектот располага со три нивоа на гаражен простор, деловен простор на приземјето и мезанинот, четиринаесет катови станбен простор со 505 станови, со различни типови и големина на станови, позиција и просторна ориентација - сите во склад со важечките стандарди и нормативи за функционално, современо и квалитетно домување.
За повеќе информации можете да се обратите на следниот контакт:

Стан 205 - кат 15 - ламела 2

>>> ПРОДАДЕНО <<<

34m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 49700€

  Дознајте повеќе

  Стан 209 - ламела 2 - кат 15

  57m2 заедно со гаражно место
 • Космос станови
 • 78450€

  Дознајте повеќе

  Стан 180 - ламела 3 - кат 15

  97m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 128450€

  Дознајте повеќе

  Стан 175 - ламела 3 - кат 15

  111m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 145950€

  Дознајте повеќе

  Стан 173 - ламела 3 - кат 15

  120m2 заедно со гаражно место  

 • Космос станови
 • 157200€

  Дознајте повеќе

  Стан 170 - ламела 3 - кат 15

  100m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 132200€

  Дознајте повеќе

  Стан 119 - ламела 1 - кат 15

  117m2 заедно со гаражно место  

 • Космос станови
 • 153450€

  Дознајте повеќе

  Стан 118 - ламела 1 - кат 15

  62m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 84700€

  Дознајте повеќе

  Стан 109 - ламела 1 - кат 14

  127m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 165900€

  Дознајте повеќе

  Стан 101 - ламела 1 - кат 13

  127m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 165900€

  Дознајте повеќе

  Стан 93 - ламела 1 - кат 12

  113m2 заедно со гаражно место 

 • Космос станови
 • 148450€

  Дознајте повеќе

  Стан 85 - ламела 1 - кат 11

  113m2 заедно со гаражно место

   

 • Космос станови
 • 148450€

  Дознајте повеќе