Деловен простор бр. 17

  • ПРИЗЕМЈЕ 49.6 m2
0

 

ПРОСТОРИЈА m2
Деловен простор 44.42
Остава 2.71
Тоалет 2.47
ВКУПНО 49.6

 

Најди го најдоброто место за живеење!