За повеќе информации обратете се на следниот број:

Деловен простор бр. 30

ПРИЗЕМЈЕ 45.81 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 28

  ПРИЗЕМЈЕ 45.62 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 27

  ПРИЗЕМЈЕ 38.57 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 26

  ПРИЗЕМЈЕ 45.62 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 25

  ПРИЗЕМЈЕ 38.56 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 24

  ПРИЗЕМЈЕ 46.51 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 23

  ПРИЗЕМЈЕ 46.51 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 22

  ПРИЗЕМЈЕ 49.5 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 20

  ПРИЗЕМЈЕ 97.26 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 19

  ПРИЗЕМЈЕ 54.3 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 17

  ПРИЗЕМЈЕ 49.6 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  Деловен простор бр. 15

  ПРИЗЕМЈЕ 32.03 m2
 • Космос деловни простори
 • 0

  Дознајте повеќе

  За финансиски олеснувања и повеќе детали кои се однесуваат на станбено-деловниот комплекс „КОСМОС“ и FINE Business Center,
  можете да се обратите на следниот контакт: